Årsmødet er der, hvor kredsens medlemmer og forældre kan få indflydelse på kredsens liv
og hvor kredsen vælger sin bestyrelse.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv
3. Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
4. Valg til kredsbestyrelsen
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisor samt stedfortræder for denne
7. Eventuelt

På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til kredsbestyrelsen - medlemmer under 15 år skal dog lade sig repræsentere af en af deres forældre.
Medlemmer fyldt 15 år, men endnu ikke 18 år kan lade sig repræsentere af en af deres forældre. Hver deltager har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se også FDFs vedtægter § 8: fdf.dk/vedtægter FDF serverer kaffe, the og kage. Umiddelbart efter årsmødet afholdes konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen konstituerer sig selv m.h.t. bestyrelsesposter.

Ang. valg til bestyrelsen
Jf. vedtægterne skal minimum 4 bestyrelsesmedlemmer og altid et flertal af bestyrelsen
være valgt direkte af medlemmerne på et årsmøde. Den ene halvdel vælges i lige år og
den anden halvdel vælges i ulige år. Bestyrelsen indstiller at årsmødet i år vælger 4-6 bestyrelsesmedlemmer.

Kredsbestyrelsen består i dag af:
Formand: Jesper Gormsen Kragh [ikke på valg]
Kasserer: Casper Mønster [ikke på valg]
Kredsleder: René Bay Jensen [ikke på valg]
Bestyrelsesmedlem: Rikke Friis [på valg / modtager genvalg]
Bestyrelsesmedlem: Brian Andersen [på valg / modtager genvalg]
Bestyrelsesmedlem: Gustav Ibh Iversen [på valg / modtager genvalg]
Bestyrelsesmedlem: Thomas Bærentsen [på valg / modtager ikke genvalg]
Rep. for sognet: Vakant [på valg]
Suppleant: Vakant [på valg]
Suppleant: Vakant [på valg]
Valgt som revisor er: Karen Andersen. Bestyrelsen [modtager genvalg]

Har du lyst til at høre mere om bestyrelsesarbejdet eller ønsker du at stille op, så kontakt gerne Jesper Kragh, formand@fdf-stevnstrup, 30 989 101, for en snak om hvad det indebærer.
Vel mødt til et godt møde!

Bestyrelsen