Kreds

Arbejdsdag i kredshuset

27. oktober 2019 kl. 10:00 - kl 14:00
Færdiggørelse af shelters, brændesavning, fjerne botanik, m.m